NUTTIGE LINKS
www.avig.nl - Artsenveriniging voor Integrale Geneeskunde Nederland

www.homeopathie.nl - uitgebreid informatie over homeopathie

www.homeopathyeurope.org - European Committee for Homeopathy

www.kvhn.nl - Koninklijke Vereniging tot bevordering der Homeopathie in Nederland