CONSULTEN
U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken. Tijdens het eerste telefonisch gesprek wordt gekeken wat de praktijk voor uw kind kan betekenen. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt en ontvangt u aanvullende informatie over het consult. U wordt verzocht relevante medische gegevens, artsenbrieven, laboratoriumuitslagen enz. mee te nemen naar het eerste consult.

Tijdens het eerste consult wordt u gevraagd zo uitgebreid mogelijk over uw kind te vertellen. Bij de homeopathische behandeling staat niet alleen de ziekte centraal maar is het net zo belangrijk een goed beeld te krijgen van uw kind op  fysiek, mentaal en emotioneel gebied. Eerdere medische behandelingen worden bekeken en zo nodig aangepast. Ook voeding speelt een belangrijke rol in de gezondheid van uw kind. Vandaar dat hier gedurende het consult ook aandacht aan besteed wordt. Aan het einde van het consult wordt een homeopathisch medicijn voorgeschreven, meestal voor een perioden van 5 dagen.

Na 6 tot 8 weken komen u en uw kind terug om de resultaten te bespreken. In de tussentijd kunt u de praktijk altijd bellen met vragen en/of opmerkingen Wij adviseren u tijdig uw vervolgafspraak met ons vast te leggen.